ESMÂü'L-HüSNA

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla                Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.                  Biz yanlızca Sana ibadet eder ve yanlızca Senden yardım dileriz.                  Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.


DOST SıTELER
 
KutsalTopraklar.Net
SEVDE.DE
TEVHıD NET
GIDA RAOPRU
DELıKAN
KUR'AN NESLı
GüZEL ıSLAM


 

"Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun: babaları, oğulları, kardeşleri, ya da akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin..." (Mücâdele, 22)

"Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride azgınlıklarının cezasını çekecekler" (Meryem, 59)

"De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramaktan korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resulü'nden, ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez" (Tevbe, 24).